FİRAR ETMEK: Rüyada bir askerî birlikten, yatılı bir okuldan veya tutuklu bulunduğunuz hapishaneden firar ederken görmek, si*zi çok yakın bir tehlikenin beklemekte olduğu için daha ihtiyatlı davranmanız icap ettiğine işaret sayılır.