FİLAMA: Rüyada filama görmek, çok çeşitli ve ayrı milletten bir toplulukla karşılaşarak onlarla anlaşacağına işarettir. Bir işaret için bir yere filama dikmek, bir patent için hükümete başvurduğu*na delâlet eder. Askerî bir filama görmek ise, yabancı bir memle*ketle bir iş anlaşması yapmak için yolculuğa çıkacağına delildir.