FİLDİŞİ: Rüyada fildişi görmek hayra ve bolluğa işarettir. Rü*yasında fildişi bir biblo gören, teşebbüs ettiği bir işten çok para ka*zanır. Kendisini fildişini yontarak bir biblo yapmaya çalıştığını gör*mek, para kazanmak için bir işe başladığına; fildişinin çok güzel bir biblo olduğunu görmek, o işten çok para kazanacağına; bir orman*da fildişi aradığını görmek, ticaret için bir yere gideceğine veya bir memuriyetlik almak için başvuracağına; ormanda aradığı fildişini bulduğunu görmek, arzularına kavuşacağına delâlet eder.