FİDYE: Rüyada fidye vermek, elinden çok miktarda para çı*kacağına işarettir. Fidye vermesi için mektup aldığını görmek, ken*disinin bağlı olduğu bir devlet makamından şiddetli bir ceza göre*ceğine; kendisinin birisinden fidye istemesi, hükümette veya mah*kemede olan bir işinin iyi şekilde neticeleneceğine delâlet eder.