FIRINCI: Rüyada fırıncı görmek mahalle muhtarı gibi halkın işlerine bakan biri olarak yorumlanır. Rüyada bir fırıncı ile konuştu*ğunu görmek mahalle için hayırlı bir yer yapmak isteğine işarettir. Fırıncı ile kavga ettiğini görmek, o yerde aleyhinde bazı dedikodu*ların yapıldığına delâlet eder.