FIRIN: Rüyada fırın görmek mahalle ve ev halkına yorumlanır. Bir rivayete göre, fırın evin kileri olarak da tabir edilir. Mahalle veya çarşı fırını görmek, mahalle halkı tarafından sevilip takdir edil*diğine; onların kendisine ve ev halkına karşı gösterdikleri ilgiye de*lâlet eder. Çarşı fırınından ekmek aldığını görmek, çocuklarının okullarında iyi bir şekilde okuyup yetiştiklerine alâmettir. Bir fırın yaptırdığını görmek, mahalle halkı için, onların adına o yerde bir irfan veya sağlık ocağı açılması için çalıştığına; bir fırıncı ile konu*şup sohbet ettiğini görmek, bir ilim adamı ile mahalle yararına ba*zı konuşmalar yaptığına; fırının yandığını veya kendisi tarafından yakıldığını görmek, o yerde mahalle halkı yararına bir yeşil alan ve*ya çocuk bahçesi açılacağına; fırına odun taşıyıp istif ettiğini gör*mek, mahalle halkından bir iş için yardım göreceğine işarettir.