FIRILDAK: Rüyada fırıldak görmek iyi değildir. Hastalıkla ve can sıkıntısı ile tabir olunur. Rüyada fırıldak görmek yalancılığa de*lâlet eder. Rüyasında elinde bir fırıldakla oynadığını görmek, yapa*cağı bir iş için ortakları tarafından aldatılacağına; fırıldağın kırılıp elinden düştüğünü görmek, iş hususunda kendisine yapılan vaatle*rin yalan olduğuna işarettir. Bir rivayete göre de fırıldak hastalıkla tabir olunur. Evinin penceresine bir fırıldak takan kimsenin evinde bir hastalık çıkar veya yakın bir akrabası salgın bir hastalığa yaka*lanır.