FERYAT ETMEK (bağırmak, ağlamak) : Rüyasında feryat etmek sevinçle yorumlanır. Eğer korkup da feryat etmişse, bu uya*nıkken yapmış olduğu bir kötülükten ileri gelmektedir. Birisinin kendisine bir fenalık yapacağından çekinerek imdat istemek için feryat etmişse, yaptığı bir kötülükten dolayı kanun uygulaması ile bir ceza göreceğine; eğer sevdiği bir kimsenin ölümü üzerine ağla*yıp feryat etmişse, ev halkından kendisine karşı bir uyarıda buluna*caklarına ve eşiyle aralarının açılacağına delâlet eder.