FENALIK: Rüyasında fenalık yaptığını görmek, bazen bir işaret olarak telâkki edilir. Fenalık görmek iyilik görmek demektir. Eğer, fe*nalık yapan kimsenin yüzü gülüyorsa, gerçekten fenalık gelecek de*mektir.