FEN: Rüyada bir fen adamı görmek, mesela bir mühendisle veya bir elektrikçi ile görüşmek, o kimsenin arkadaşları veya dost*ları için bir iyilik yapacağına, onlara bir yardımda bulunacağına de*lâlet eder. Bir fen adamı ile birlikte bir fabrika veya bir atölyeyi gezdiğini görmek, yaptığı bir işle memleketine yardımcı olacağına işa*rettir. Bir rivayete göre fen adamı veya fenne ait bir iş yerini gör*mek, yeni memleketler gezmek ve yeni şeyler görmeğe de delâlet eder.