FELÇ: Rüyada hafızasının felç olduğunu gören aklını kaybe*der. Dilinin felce uğradığını gören, yalan, iftira ve ağır söz gibi şey*lere muhatap olmaktan kurtulur. Kolunun veya elinin felç olduğu*nu görmek dünyada yardımdan yoksun kalacağına işarettir. Kalbi*nin felce uğraması dinî vazifelerini yapmadığına; bacaklannda felç görülmesi işlerinin bozulacağına; felç illetinden kurtulup iyileştiğini görmek, dünya ve ahret işlerinde hayırlı başarılar elde edeceğine delâlet eder.