FECİR: Rüyada fecir yani sabahın ilk aydınlığını görmek se*vinç ve ferahlığa işarettir. Fecir zamanı bir boş alanda bulunup gü*neşin doğmasını beklediğinizi görmek, yakında bir kısmete nail ola*cağınıza; güneşin doğduğunu görmek büyük bir işe başlayacağını*za delâlet eder.