FAYDALI OLMAK: Rüyasında birine faydalı olduğunu gören kimse, o kimseye ister istemez bir zarar verir. Eğer, rüyada faydalı olmaya kendi tâlib olmuşsa bu zararı bilerek, kendi tâlib olmamış*sa bilmeyerek işler. Birisinin eşyalarını eline alıp taşıdığını gören, onun eşyasına ortak olur. Birisine eşya ve mal veren kimse, bu eş*yayı istemeyerek vermişse malı çalınacak demektir.