FASIL: Rüyasında bir grubun fasıl yaptığını görmek hayırlıdır. Rüyada fasıl dinlemek gönül ferahlığına delâlet eder. Fasıl, kadınlar tarafından icra ediliyorsa, mutluluğa, erkekler tarafından icra edili*yorsa, kazanca ve berekete yorumlanır. Fasılda makamların da önemi vardır. Buna göre, hicaz faslı dinî bir yolculuğa; hicazkâr fas*lı hüzne; saba faslı ibadete; hüzzam faslı mateme; diğer fasıllar ke*der, kıskançlık, bolluk gibi çeşitli şeylere yorumlanır.