FARE DELİĞİ: Rüyada fare deliği, haktan sapıp bâtıl yolda yüründüğüne işarettir. Fare deliğini ağızla kıyaslarlar. Bu sebeple bir fare deliğinden çıktığını görmek, kötü bir söz söyleyerek, ken*disini sevenleri inciteceğine veya ev halkı arasında bir huzursuzluk doğuracağına delâlet eder.