FAKİRLİK: Rüyada fakirlik, dinde salâha ve halinde devama delâlet eder. Kirmanî'ye göre; Rüyasında fakir ve geçim darlığı çek*mekte olduğunu görenin Cenâb-ı Hakk'a yakınlığı olur. Dünya hâ*li düzelir ve ev halkı bolluğa erişir.