Rüyada Oyluk (Uyluk) Görmek

Rüyada oyluk görmek, insanın kuvveti, rızkı, geçimi ve bulunduğu yerin halkı ile yorumlanır, rüyada oyluğunun kesildi*ğini gören eşinden ayrılır ve gurbet ellerinde ölür.
Oyluğundan bir parçanın kesilmiş veya koparılmış olduğunu görmek, oyluk sahibine bir fenalık geleceğine; oyluğunda çıban ve*ya yara olduğunu görmek hatalığa işarettir. Oyluklarının bir iple bağlı olduğunu görmek akrabalarından ayrılmayacağına; oylukları*nın kıllarla kaplı olduğunu görmek malının çok olacağına; oyluklarındaki kıllan kopanp attığını görmek malını boş yere harcadığına; oyluklarını ince ve zayıf görmek yakınlarından birinin hastalanaca*ğına delâlet eder.