EŞYA TAŞIMAK: Rüyada bir yerden başka bir yere eşya ta*şıdığınızı veya evinizi başka bir yere naklettiğinizi görmek ferahlık*tır. Eşya taşımak aynı zamanda davranışlarınızla da yorumlanır.
Bu takdirde eşyasını bir yerden bir yere taşıyan hareketlerini de dü*zeltmelidir.