EŞKIYA: Rüyada bir dağ başında eşkiya ile karşılaşıp soyuldu*ğunuzu görmek, maddi hayatınızda bir çok zarar göreceğinize de*lâlet eder. Bir eşkıya ile tanışıp onunla dost olduğunu görmek, iş*lerinizde büyük aksamalar olacağına bu yüzden zarara uğrayacağı*nıza işarettir. Bazılarına göre; rüyada eşkıya görmek sizi destekle*yen bir dostunuz olduğuna işarettir. Eşkıya ile konuşmak ve onun*la hafif bir ağız kavgası etmek, bir destekten yoksun olacağınıza, si*zi koruyan bir kişinin artık sizi korumaktan vazgeçtiğine delâlet eder. Rüyasında bir eşkıya tarafından yolunun kesildiğini görmek malının elinden gideceğine işarettir Rüyasında etrafına eşkıyanın toplandığını ve fakat kendisinden bir şey alamadıklarını gören ölüm derecesinde hasta olur, sonunda iyileşir. Eşkıyadan birinin kendisi*ni soyduğunu ve her şeyini elinden aldığını gören bir belaya uğrar veya akrabasından biri bir musibete uğrar. Rüyasında kendisinin yol keserek başka birisinin malını çaldığını gören, malı çalınan kim*se tarafından bir zarara uğrar. Eşkıya olarak dağa çıktığını ve gelen geçenleri soyduğunu gören, ağır hasta olur ve sonunda ölür. Bir çok eşkıyanın kendi yolunu kestiklerini ve bütün her şeyini aldıkla*rını gören düşmanına üstün gelir.