ESKİCİ: Rüyada eskiciye eski elbise veya benzeri bir şey sat*tığınızı görmek, yeni şeyler alarak evinizi düzenleyeceğinize işaret*tir. Bazılarına göre, rüyada eskici görmek veya eskiciye bir şey sat*mak, bir tanıdığı tarafından kendisine hile yapılarak elinden çok miktarda parası ve malının alınacağına işarettir.