ESHAB-I KİRAM: Eshabdan herhangi birisini rüyada gör*mek, hayra delâlet eder. Bazı yorumcular şöyle diyorlar: Görülen kişinin adına bakılır ve manasına göre rüya yorumlanır. Mesela Sa-ad ve Sait adlarındaki bir sahabeyi rüyasında gören mesut (mutlu) olur. Bir rivayete göre Eshab-ı Kiram'dan birini rüyada görmek, İs*lâm dininde kuvvete, kavlinde sadık olmaya, başarıya ve Allah'ın (C.C.) lütfuna mazhar olmaya delâlet eder.