ENTRİKA ÇEVİRMEK: Rüyada etrafınızdaki kimselerin sizin aleyhinizde olarak ve işlerinizi bozacak şekilde entrikalar çevirdik*lerini görmek, işlerinizi yoluna koymak için dolambaçlı yolları seç*tiğinize, size gösterilen inanca güvenmek istemediğinize ve daima şüphe ile karşıladığınıza delâlet eder.