ENSE: Rüyada ense görmek manevi borca işarettir. Rüyada ense görmek borcunu çabuk ödeyeceğine, ensesinde bir çıban ve*ya yara bulunduğunu görmek, üzerine aldığı bir işi yapmayacağına, ensesinde bir kuş görmek, eğer kuş güzel bir kuş ise, hayra ve iyi*liğe, eğer sevilmeyen cinsten bir kuş ise, şer ve günaha delâlet eder. Rüyasında düşmanın ensesine bindiğini görmek ayıplanacak bir iş yapacağına, düşmanın kendi boynuna bindiğini görmek zah*met ve meşakkat çekeceğine, ensesi üzerinde bir şey taşıdığını gör*mek, borç ile yorumlanır. Ensesinde altın ve gümüş gibi bir şey ta*şımak da dünyayı sırtında taşıdığına, demir ve kurşun gibi bir şey taşıyorsa, günaha; sırtına abanmış bir yılan görmek ise zekatını vermediğine delâlet eder.