EMEKLİ OLMAK: Rüyada ihtiyarlayıp emekli olduğunuzu görmek, işinize başarı ile daha yıllarca devam edeceğinize, sağlığı*nızın ise sizi hiçbir zaman doktora muhtaç etmeyecek bir düzeyde devam edeceğine delâlet eder.