EHRAM: Rüyasında ehram gören kimse yüksek bir mevkie çı*kacak demektir. Ehramı uzaktan gören, mevki için bir müjde bek*liyor demektir. Ehramın üzerine çıkmış görmek, mevkiin yüksekli*ğine delil sayılır. Ehram taşlannın yıkıldığını görmek, bulunduğu yüksek mevkiin elinden gideceğine delâlet eder. Küçüklü büyüklü ehramlar, hayatın tedrici bir surette refaha ereceğini gösterir.