EĞE KEMİKLERİ: Rüyada eğe kemikleri görmek ev halkına delâlet eder. Eğe kemiklerinin çoğaldığını görmek, ev halkının ço*ğalacağına, noksan görmek ise azalacağına işarettir. Eğe kemikle*rini dosdoğru olmuş görmek, eşinin vazifelerini iyice anladığına, onları eğri görmek ev halkının laubali olduklarına, bu kemiklerden birini kırılmış olarak görmek, ev halkından birinin hastalanacağına veya vefat edeceğine işarettir.