Rüyada Yaralamak/Yaralanmak

Rüyada bir kimseyi yaralamak veya bir kim*se tarafından yaralanmak, yaralanan için keder ve sıkıntı çekmeye, yaralayan için ise, büyük bir günah işleyecek bir durumla karşılaş*maya delâlet eder.
Rüyada yaralı bir kimseyi görmek veya yaralanmak, evinizde de, işyerinizde de tedirgin ve ruhen sizi üzen olaylarla karşılaşmak*ta olduğunuzdan çok hassas bir durumda bulunduğunuzu, bu buh*randan kurtulmak için çareler düşündüğünüzü ve sonunda her iki cephede de başarılı zekanızla işi tatlıya bağlayarak huzura kavuştu*ğunuzu gösterir.