DÜŞMANLIK: Rüyada.düşmanlık, dostluğa ve sevgiye yo*rumlanır. Ebu Sait El-Vâiz'e göre: Birisiyle kendi arasında düşman*lık olduğunu görmek, aralarında dostluk ve sevgi doğacağına işa*rettir. Bazı yorumculara göre; birisi ile aralarında düşmanlık oldu*ğunu ve buna sabır ederek kendi nefsini idare ve savunduğunu gör*mek, o kimse ile sadık dost olmaya delâlet eder.
Aralarında düşmanlık olan iki kimsenin rüyada barıştıklarını görmek, birbirlerine şiddetle düşman olacaklarına delildir.