DÜRBÜN: Rüyada bir dürbünle bir yeri seyrettiğinizi görmek, yapacağınız yeni bir iş hususunda bazı incelemeler yapmakta oldu*ğunuza delildir.