DUHÂN SÛRESİ: Kirmanîye göre; bu sureyi rüyasında gö*rüp okuyan veya okunurken dinleyen kişi, geceleri sabaha kadar dua ve ibâdetle meşgul olur. Dünyadan el ve etek çekmiş, kendisi*ni ahrete vakfetmiştir. Fakat rızkı bol, bereketli ve çok para sahibi*dir. Düşmanına karşı da her zaman üstünlük sağlar.