DONDURMA: Rüyada dondurma yediğinizi görmek, işlerini*zin bir müddettir durgunlaştığına yorumlanır. Dondurma yaptığını*zı görmek, iş ortağınız veya meslek arkadaşlannızla konuşarak ye*ni bir düzen kurmak arzusunda olduğunuza delâlet eder. Meyveli dondurma yemek, işlerinize yeni yeni çeşniler katacağınıza ve ye*ni bir düzen peşinde olduğunuza işarettir.