DOĞURMAK: Bir kız çocuğu doğurduğunu görmek, hayra işarettir. Erkek çocuk doğurduğunu gören, şiddetli keder ve sıkıntı*ya uğrar. Yahut fena bir söz duyar, bir rivayete göre de, ölür. Karı*sının erkek çocuk doğurduğunu görmek, eğer hamile ise kız çocu*ğu doğuracağına, eğer değilse, keder ve sıkıntıya uğrayıp, sonra bundan kurtulmaya; karısının kız doğurduğunu görmek, erkek ço*cuk doğuracağına delâlet eder.