DİLENCİ: Rüyada dilendiğini ve para istediği kimselerin ken*disine bir şey verdiğini gören, hayır ve menfaate erer; dilendiği hal*de bir şey verilmediğini gören, sıkıntıya düşer ve zarara uğrar.