DİKİŞ DİKMEK: Rüyada dikiş dikmek iki şekilde yorumlanır: İğne ile bir şey dikmek, isteklerinin olmasına; makine ile dikiş dik*mek, iş hayatının düzgün bir şekilde devam ettiğine. Dikiş diken bir kimseyi görmek, işinizde size yardımcı olarak çalışan kimselerin si*ze olan sadakatine, bir terziye giderek ona bir söküğünüzü diktirdi*ğinizi görmek, bir iş hususunda hükümete yaptığınız bir başvuruya müspet bir cevap alacağınıza delâlet eder.