DİKEN: Rüyada diken görmek iyi değildir. Diken görmek sizi çekemeyen kimselerin olduğuna ve onların sizin arkanızdan kuyu*nuzu kazdıklarına ve her vesile ile sizi alt etmeğe çalıştıklarına yo*rumlanır.