DEVE YÜNÜ: Rüyada deve yünü, devlet başkanı tarafından verilecek mal ile, bir rivayete göre, miras ile yorumlanır. Kirmâ-nî'ye göre; deve yünü helal mala delâlet eder. Onunla bir şey dol*durmak evlenmeğe, örülmüş eşya iyi bir eşe, vücudunda deve yü*nü çıktığını görmek, malının ve şerefinin artacağına işarettir.