DEV: Rüyada masallarda anlatılan bir devi görmek, düşman*larla yorumlanır. Bir devin üzerine saldırarak onu öldürmek veya yemek istediğini görmek, rakiplerinin kendi etrafında çevrelendiği*ni ve onu her sahada ortadan kaldırmak ve yok etmek istedikleri*ne yorumlanır. Bunun için bu hususta daha dikkatli olması gerekti*ğine ve ticari sırlarını herkesten saklamasına delâlet eder.