Rüyada Yağcı Görmek

Rüyada yağ satan bir kimseyi görmek, onunla alışve*rişte bulunmak, size teklif edilecek bir işi menfaatinize uygun olma*dığını görerek reddedeceğinize delâlet eder.