DERE, VADİ: Ağaç ve odunu çok bir vadiye girdiğini gören, iyi kalbli ve zengin bir kimse ile arkadaş olur ve ondan hayır ve fay*da görür. Eğer girdiği vadi ağaçsız ve çıplak ise, bu rüyanın tabiri yukarıdaki rüyanın aksinedir. Bir vadide kaybolup bulunmadığını gören ölür.