Rüyada Yaban Keçisi Görmek

Rüyada bir yaban keçisini görmeniz hayra yorumlanmaz. Dağ keçisi ahlâksız bir kadınla tabir edildiği için, böyle biri ile karşılaşmak, onun fitnesine kapılacağınıza ve halk na*zarında kötü ve ahlâksız biri olarak tanınacağınıza delâlet eder. Dağ keçisinin dişisi bir rivayete göre bolluk ve bereket ile de tabir olu*nur. Bir kadın bir dişi keçiyi rüyasında görse veya evine böyle bir yaban keçisinin girdiğini görse, o kadın kısmet bakımından bol*luk ve berekete erişir.