DEMİR OCAĞI: Kuvvet ve şiddet sahibi bir kimsenin ailesin*den bir kadın olarak yorumlanır. Ocak bakır veya tunçtan ise, ka*dın, malı çok, varlıklı birisinin karışıdır. Ocak ağaçtan ise, o kadın, malı çok, zengin ve fakat dedikoducu bir kişinin karışıdır Demir ocağı çamurdan yapılmış ise o kadın dindar bir adamın ailesinden-dir. Ocak kireçten yapılmış ise, çok zalim bir kimsenin ailesinden-dir. Ocakta ateşin parlıyor görülmesi, bir çocuğu olacağına işarettir.