DELİKANLI: Erkeklerin rüyalarında delikanlı olduklarını gör*meleri, çok iyi ve sevinçli bir haber alacaklanna; kadınların güzel bir delikanlı görmeleri ise, hayal ettikleri şeylerin hakikat olacağı*na, genç kızların rüyalarında delikanlı görmeleri de onlann kısmet*lerinin açıklığına ve yakında mutlu bir evlilik yapacaklarına delâlet eder.