DEFNETMEK (GÖMMEK): Rüyada birisini defnedilirken görmek veya onu defnetmek, düğüne davet ile yorumlanır.
Bir kimseyi diri diri gömülürken görmek, uzun bir ömür yaşa*nacak anlamına gelir. Gömülen kimse eğer vaktiyle hakikaten öl*müş biri ise, o kimsenin geride kalan akraba veya yakınlanndan dua ve Fatiha istediğine delâlet eder.