DAYANMAK: Rüyada arkasını veya yanını bir yere dayadığı*nı görmek, işlerinde kolaylık hasıl olacağına; bir rivayete göre ar*kasına veya yanına dayanıp oturmak başkanlığa işarettir. Çünkü büyük kimseler ekseriyetle dayanarak otururlar. Bazı yorumculara göre dayanmak, yardıma ve kolaylığa delâlet eder.