DAYAK: Rüyada dayak görmek yardımına işarettir. Rüyasın*da dayak yediğini görmek, bir işi için birisinden yadım göreceğine; kendisinin bir başkasına dayak attığını görmek, o adama yardım edeceğine: iki kişinin birbirini dövdüğünü ve kendisinin aralanna girerek onları ayırdığını görmek, ev halkı tarafından sevildiğine ve sayıldığına; eşinin kendisini dövdüğünü görmek, onun ailesi tara*fından bir menfaate kavuşacağına delâlet eder.