DAR ELBİSE: Rüyada dar bir elbise giymek, dini emirlere yo*rumlanır. Rüyada dar bir elbise içinde bulunduğunu ve kıpırdaya-mayacak kadar sıkı bir halde olduğunu görmek, dini emirleri yeri*ne getirmediğine; giydiği dar elbisenin bazı yerlerinin sökülüp ay*rıldığını görmek, Allah (C.C.) Hazretleri tarafından günahlarının af*fedildiğine; dar bir elbiseyi aile fertlerinden birisinin giyindiğini gör*mek, onlara haram kazanılmış rızk yedirdiğine; üzerindeki dar elbi*seyi çıkarıp attığını görmek, sıkıntıdan bolluğa kavuşacağına işa*rettir.