DAMAR VE SİNİR: Damar ve sinirler, insanın işlerinin bağ*lantısı ev halkı ve akrabaları olarak yorumlanır. Damarlarından bi*rinin veya sinirlerinin kesildiğini veya koptuğunu veya kuruduğunu görmek, ya ev halkından birinin ölümü veya akrabalarından birinin ölümü veya işlerinin bozulmasına delâlet eder. Rüyasında sinirlerin*de veya damarlarında bir ağrı duyduğunu görmek, keder ve sıkın*tıya; sinirlerinden veya damarlarından birinin koptuğunu görmek, işlerinin karışacağına; damarlarından kan alındığını veya kan aktı*ğını görmek malının elinden gideceğine veya hastalanacağına de*lâlet eder.