DAĞLANMAK: Rüyasında dağlandığını görmek, makbul ve iyi olmayan bir yere para harcamak demektir. Vücudunun bir kaç yerinden birden dağlandığını görmek, şerri haynndan çok olan iş*lerle meşgul olduğu mânâsına gelir. Eğer büyük ve hayır sahibi bir insan, eli ile kalbinin üzerine işaret koyarsa, bu hayırlı mansıb ve şeref demektir. Rivayet ederler ki Hz.Ebu Bekir, bir gün rüyasında Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimizinkine ben*zer bir elin kalbi üzerine iki işaret koyduğunu görmüş ve bunu er*tesi gün Efendimize sormuş Hz. Fahri Kainat: "iki sene halk umu*runa bakacaksın" buyurmuştur. Gerçekten Hz. Ebu Bekir, iki yıl ha*lifelik etmiştir.