DALMAK: Yüksek bir tramplenden atlayarak havuza veya de*nize diplere kadar daldığınızı görmek, işinizde çok çalıştığınıza ve kazancınızın da çalışmanız nispetinde çok olacağına delildir. Bir dalgıç elbisesi giyerek, denize daldığını gören, çok bilgili bir kişi ol*duğu için, her girdiği işi başarı ile yerine getirecek demektir. Bir ge*mide birçok dalgıçların denize daldıklarını seyretmek, sizinle birlik*te çalışan arkadaşlarınıza öncülük (ustalık) ettiğinize, onlara bilme*dikleri bazı hususları öğrettiğinize işarettir.