ÇULHA: Dünyada sefalet ve yolculukla ömür süren bir adama delâlet eder. Çulhadan bir şey dokuduğunu gören, biriyle tartışır. Kendisini çulha giymiş gören gurbete gider.